Now Playing:

 ADEVĂRATA BISERICĂ: oriunde sunt credincioşi adevăraţi!

 

MILIOANE DE CREŞTINI astăzi se închină Domnului şi cresc spiritual, datorită BISERICILOR DIN CASELE LOR!
În Occidentul materialistic, mulţi creştini par să prefere catedrale de mărimea unui stadion. Dar în ţările unde creştinii sunt prigoniţi, ei trebuiesc să se adune în casele lor, în secret.
DUPĂ STATISTICI, în timp ce multe biserici mari din Occident pierd membri, devenind tot mai goale şi cu mulţi membrii luptând între ei pentru control, în lumea a 3-a smeritele şi micuţele biserici în case, de tip Filadelfia, nu trebuie să se îngrijoreze să finanţeze clădiri religioase stil „mamut”. Şi ele PROSPERĂ şi cresc în membrii (şocant!) de la 2 pană la 12 membrii pe săptămână!

DUPĂ CUM NE-A AVERTIZAT ŞI NE-A PREGĂTIT ISUS
(Matei 24), lucrurile se vor înrăutaţi tot mai mult în lume, în acest timp al sfârşitului.

OFICIAL, CREŞTINISMUL deja e prigonit în cel puţin 40 de ţări, majoritatea în ţări totalitare musulmane şi comuniste. De asemnea, multe ţări aşa zis „creştine”, precum SUA şi cele din Uniunea Europeană, au început să îngreuneze lucrurile tot mai mult pentru credinţa creştină. Dar în acelaşi timp favorizează ideologii păgâne, sodomia, evoluţia, şcoli păgâne, etc.
ISUS A PROROCIT că va veni ziua când creştinii vor fi urâţi / prigoniţi / ucişi / puşi în închisoare ÎN TOATĂ LUMEA (Mat 24:9-22; Ioan 16:2; Ap 12:17; 13:7; Dan 11:11-35; 12:7; etc.).
BISERICILE VOR FI ÎNCHISE, în timp ce multe dintre cele false, „Laodicea”, (Apoc.3:14-22) vor accepta „semnul fiarei” care vine curând (vezi Apoc.
13:15-18; 14:9-13).

ÎN MULTE ŢĂRI, creştinii sunt acum ameninţaţi, torturaţi, închişi în închisori şi ucişi. Chiar şi în unele locuri care în trecut erau prietenoase, cum sunt Nigeria, Egipt şi India; acum mulţi credincioşi pleacă din acele zone care au devenit periculoase (vedeţi un site bun: http://www.persecution.com/). Potrivit prorociilor biblice, situaţia se va înrăutăţi. În multe ţări, clădirile religioase creştine oficiale sunt bombardate, şi mulţi fraţi şi surori sunt martirizaţi. Biserica VIE a început să piardă putere când, în 313 d.H., “sistemul” decadent, nescriptural al clădirilor religioase, a început să se fie pus în picioare.

O ÎNTOARCERE LA PLANUL ORIGINAL de biserici în FIECARE din casele noastre este deci FOARTE urgent! Este SINGURUL model de biserici pe care Isus l-a instituit în tot Noul Testament şi care a supravieţuit timp de cei 300 de ani de prigoniri îngrozitoarele ale romanilor. Cu o astfel de strategie creştinii au biruit măreţul Imperiu Roman!!

 

DUPĂ CUM ESTE SCRIS:

Fapte. 7:48  Dar Cel Prea Înalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti!

Matei 18:20  Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.

Fapte 16:34   După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

Fapte 2:46,47  ... FRÂNGEAU PÂNEA ACASĂ, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi DOMNUL ADĂUGA ÎN FIECARE ZI LA NUMĂRUL LOR pe cei ce erau mântuiţi.

 

NOI SUNTEM O BISERICĂ! O biserică VIE! Peste tot unde mergem, tot timpul, pentru toţi! Fie într-o casă, fie înafara ei!

FACI TU PARTE DIN MIŞCAREA LUI DUMNEZEU, a Duhului Sfânt, în aceste vremuri din urmă? Ca să fii pregătit, peste tot şi tot timpul să biruieşti toate dificultăţile Antihristului... ca o biserică – o biserică în CASA TA!?

 

În vremurile întunecate care vor veni, când clădirile creştine oficiale nu vor mai exista, vom putea să ne închinăm Domnului în taina casei noastre! Vom putea creşte în credinţă, vom putea invita pe oricine dorim să evanghelizăm şi să ne îngrijim de oiţele Domnului! Vom avea agape-uri minunate, luând masa cu alţi credincioşi adevăraţi chiar şi în mijlocul marilor prigoniri, indiferent ce va face diavolul împrejur!

Acesta este modul în care creştinii au supravieţuit de-a lungul secolelor şi a mileniilor, printre cele mai dificile prigoniri! Astăzi, aşa procedează creştinii în China! Astăzi aşa procedează încă, oriunde creştinii sunt prigoniţi! Vremea potrivită pentru a învăţa este acum, ca atunci când aceste vremuri vor veni, noi să avem în candelele noastre undelemnul pregătirii, cu experienţele, greşelile şi lecţiile deja învăţate!

 

Apoc 3:11, 21  Eu vin curînd. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

 

VĂ INVITĂM SĂ ASCULTAŢI RADIO-UL NOSTRU DESPRE VREMURILE DIN URMĂ!

ÎNVĂŢAŢI cât de uşor, simplu, ne-costisitor, binecuvântat, mai protejat şi roditor... este, să ai o biserică în casă! Şi este după exemplul pe care Isus ni l-a dat! Veţi auzi multe studii biblice care vă vor îndruma cum să vă organizaţi o biserică în casă! Domnul să vă binecuvânteze! VĂ IUBIM şi... vă dorim o părtăşie fericită cu Isus, chiar în propria voastră casă, zilnic!!!


Slavă Domnului!TEMELIA BIBLIC
Ă A RĂPIRII BISERICII


* Antihristul va face un legământ de o săptămână (în ebrai-că, o săptămână e 7 ani (Shabua-Gen 29:18,27): Dan.9: 27a

* Antihristul va rupe legământul la mijloc, după 3 ½ ani. Va opri jertfa &va amplasa urâciunea pustiirii:Dan 9:27b; 11:31

*Această hulă declanşează Necazul cel Mare: Dan 11:

31-35; Mat 24:15-21; 2Tes 2:6-10; Apoc 13:1-8,16-18

*Momentul răpirea bisericii va fi semnalat de a 7a trâmbiţă:

1Tes 4:15-17; Ap 8:1-2; 1Cor 15:51-52

*Dumnezeu are doi martori care prorocesc in timpul celor 3 ½ ani ai Necazului cel Mare: Apoc 11:2-6.

*Fiara/Antihristul îi va ucide la finalul mărturiei lor; după cei 3 ½ ani de Necaz: Apoc 11:7.

*Ei se întorc în viaţă şi urcă la cer într-un nor. Dovada că aceasta este răpirea este dată de trâmbiţa a 7a din care sună îngerul al 7lea: Apoc 11:11-12, 15. Vedem deci că răpirea lor este la finalul mărturiei lor, după Necazul cel Mare.

*Este clar că Diavolul încearcă să înşele biserica prin doctrine false.Dar cuvintele lui Isus sunt clare: Mat 24:29-31 “Îndată DUPĂ (după!)acele zile de necaz... se va arăta în cer semnul Fiului omului... şi vor vedea (nu este răpire „secretă”)pe Fiul omului venind pe norii cerului...El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui de la o margine a cerurilor pînă la cealaltă.”

 

 

  

RĂSPUNSURI BIBLICE LA DIFERITE DOCTRINE DESPRE RĂPIREA BISERICII   Efes.4:14: să nu mai fim copii, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin şiretenia lor în...amăgire”

 

(1) “Dumenzeu ne IUBEŞTE şi nu ne-a rânduit la mânie” (1 Tes 5:9). Sigur ca NU! Necazul cel Mare NU este mânia lui Dumnezeu, ci a diavolului împotriva creştinilor! (Vezi Apoc 12:12-17; 13:2-8; 1Pet 5:8). Mânia lui Dumnezu împotriva diavolului şi a celor ce îl urmează, va fi după Răpire! (Apoc 15:1-2; 16:1-2)

(2) “Domnul NU va spune copiilor Săi când se va intoarce”: 1Tes 5:2; Mat 24:36-51, ziua Domnului va veni ca un hoţ... Despre ziua aceea nu ştie nimeni... Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe... n'au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi!”—Isus vorbea despre necredincioşii care nu veghează! Dar Noe a ştiut numărul de zile şi ani! (Gen 6:3; 7:4) D-zeu întotdeauna îşi dezvăluie tainele! Dar numai celor ascultători, care veghează!(Psa 25:14;Amos 3:7; Dan 12:4,10; Ioan 16:12-13; Luca 21:34-36; Mat 13:10-16). Din păcate, unii creştini, neveghetori sau înşelaţi de doctrine şi opinii false, VOR FI prinşi nepregătiţi (fecioare fără untdelemn-Mat 25). Ei vor suferi cu cei necredincioşi: 1Tes 5:1-6; Apoc18:4; Ier 51:45; Eze 3:19; 33:1-5; Luca12:41-47)

(3) “Dumnezeu ne va proteja pentru că scrie în Apoc.3:7-10:

te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă”Nu. Acest verset este absolut CONDIŢIONAL. Se aplică doar acelora care ascultă şi au roade bune în Hristos: Ap 3:7-10 „Ştiu faptele tale... FIINDCĂ ai păzit cuvîntul răbdării Mele... te voi păzi şi Eu”. Mesajul către biserica neascultătoare e foarte diferit: Ap. 2:4-5 „ dacă nu te pocăieşti... îţi voi lua sfeşnicul” Ap. 2:21-23, Ap. 3:15-16, Ap 3:11; Ap 2:10; Ioan 15:1-8; Luca 6:46-49.
(4) D-zeu are o răpire “secretă” pentru noi, “înainte de necaz”.
Opinia aceasta nu se găseşte în Biblie! Isus a spus opusul.
Mat. 24:29-30, „TOŢI vor vedea pe Fiul omului venind” Ap. 1:7 „ORICE ochi Îl va vedea!” Mântuirea e prin credinţă, dar răsplăţile eterne, sunt pe măsura ascultării de Hristos.
(Ap 22:10,19; Gal 6:7-8; Mat 7:20-23) Să ascultăm de Hristos! Doctrinele false sunt întotdeauna plănuite de diavol să ne înşele şi să ne fure binecuvântările!

Dacă doriţi să primiţi mesaje importante şi CD/DVD despre timpul sfârşitului, scrieţi: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.