Now Playing:

 

Crezul nostru:

 

Dumnezeu nu L-a trimis pe Isus, Fiul Său, să schimbe religii sau să aducă o nouă credinţă. Isus a venit să ne aducă adevărul întreg şi complet; Mântuire, dragoste cerească, libertate, bucurie şi fericire tuturor celor ce-şi deschid inima şi primesc! Noi ne rugăm ca voi deja să fi primit!.

Credinţa noastră e simplă: În Isus Hristos & în tot ce a spus & a adus El! Tot ce ne-a învăţat în Biblie.

Ceea ce credem noi este vast, foarte vast, toată Biblia; Prea mult ca să poată fii enumerată: Toate Evangheliile plus restul Bibliei! O credem toată şi asta este tot ce avem de spus.

Ne place modul în care Domnul nostru Isus a prezentat-o. Dintr-o poveste lungă, cele 613 porunci ale Vechiului Testament, El şi-a exprimat credinţa într-un mod minunat & condensat.

Matei 22:37: 

Isus i-a răspuns, “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău...”

 Ioan 13:35:

 “Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii”

Romani 13:8-10:

       Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti”, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.  

  

      Oamenii sunt diferiţi, la fel şi întrebările lor. Vă rog, nu ezitaţi să ne scrieţi şi să puneţi întrebaţi. Vom fi bucuroşi să vă răspundem cu Biblia; care este singura şi unica noastră carte doctrinară.

 Domnul să vă binecuvânteze, să vă păzească şi să vă facă o binecuvântare pentru toţi, să fiţi un deget dumnezeiesc care indică Calea, Adevărul şi Viaţa cerească, indicând spre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mirele bisericii adevărate şi Mântuitorul nostru!

 

FIŢI BINECUVÂNTAŢI! VĂ IUBIM!

Fraţii voştri în Domnul!

 

 PS. Clarificare:
Imaginea cu Isus (ca şi altele care le folosim) sunt o creaţie a vreunui preaiubit artist. Nu trebuie considerate vreo “relicvă sfântă” sau “fotografie adevărată”. Putem vedea imaginea adevărată a lui Isus în Cuvântul Său, iar imaginea noastră o vedem în felul în care împlinim Cuvântul.