Now Playing:

1. DUMNEZEU AVERTIZEAZĂ STATELE UNITE!

 

Fără precedent! Un total de 165 de tornade în 24 de ore!

 

Dumnezeu evident avertizează SUA!- Când Dumnezeu a început să blesteme Egiptul (Exod cap.5), a început cele 10 urgii ale judecăţii Lui puţin câte puţin. Dar când ei au refuzat să asculte şi să se căiască, Dumnezeu a început să le înmulţească nenorocirile până într-acolo încât ei au devenit au lăsat de bunăvoie liberi pe sclavii lor israeliţi. În cazul Satelor Unite, trist, este prorocit că ei se vor smeri şi căii.

SUA este portretizată în Biblie ca fiind epicentrul lumii materialiste chemată Baal în Vechiul Testament şi pe care Isus a numit-o Mamona. La sfârşitul Bibliei (Apoc cap.17 & 18) este numită „Taina, Babilonul cel Mare, mama prostituatelor şi a urâciunilor pământului!”

 

„Taina” este, faptul că „Babilonul” este un duh, esenţa egoismului mondial, a lăcomiei, asupritor financiar, iubire de bani şi aşa mai departe. A existat de-a lungul mileniilor, fiind nucleul oricărei puteri centrale a momentului respectiv, de când a fost creată lumea: o ţară, o religie, un imperiu. În vremurile acestea de sfârşit, evident, este focalizată în capitalism, sistemul bancar internaţional ca şi FMI, Banca Mondială, etc. Având nucleul, desigur de necontestat, în New York & SUA. Aceste 165 de tornade sunt unele din multe altele evenimente geo-fizice prin care Dumnezeu încearcă să trezească, să aducă la căinţă & să avertizeze SUA că paharul ei este plin & că judecata Lui dreaptă are să vină în curând!

 

 

După cum este scris:

 

Psalm9:17  Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.

Ieremia12:17  Dar dacă nu vor asculta voi smulge cu desăvârşire un astfel de popor, îl voi dezrădăcina şi-l voi distruge, zice Domnul.

Isaia 1:19-20 Dacă veţi voi şi veţi asculta veţi mânca cele mai bune roade ale ţării:  (20) Dar dacă nu veţi voi şi vă veţi răzvrăti, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.

 

 

Link ca să vizionaţi video-ul, apăsaţi aici:

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13235239